Zand RecyclingEagle BurgmannUnited RentalsMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

PLATFORM INUDSTRIEWATER

Eindelijk een platform dat specifiek aandacht geeft aan afvalwater in een industriële omgeving. Zoek naar de geschikte partners in onze database. Leg uw afvalwaterprobleem aan specialisten die u verder op weg helpen met mogelijke oplossingen.meer nieuws

Publicaties

 • Lozingsvergunning voor PFAS-houdend afvalwater

  Lozingsvergunning PFAS wordt aangepast. Op 3 november 2022 vindt een Commissiedebat PFAS en Gezondheid plaats. In dit debat worden 3 onderwerpen besproken waarover de minister een besluit moet nemen. Dit zijn de onderwerpen: 

 • Nieuwe afvalwaterzuivering voor Cargill Ivoorkust: ondersteuning bij keuze voor leverancier

  Bijna altijd werken we in Nederland, maar soms gaat KWA ‘over de grens’. Bij dit project naar Ivoorkust in West-Afrika. Cargill Cocoa SARL gaat namelijk een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Abidjan bouwen. KWA stelde het technische ontwerp van de AWZI op en adviseerde tijdens het traject tot de keuze voor een leverancier.

 • Water Alliance presenteert 'Blueprint for a circular water smart society' in New York

  NEW YORK – Op Wereldwaterdag (22 maart jl.), overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en ondernemer Arthur Valkieser de ‘Blueprint for a circular water smart society’ aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en aan minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gebeurde in New York, waar een grote internationale VNwaterconferentie plaatsvond. De blauwdruk biedt concrete oplossingen voor de praktische toepassing van circulair water en een visie op watergebruik in de gebouwde omgeving.Nieuws

 • Windparken op zee voor het eerst stilgezet om trekvogels te beschermen

  Op zaterdag 13 mei zijn windmolens op zee bij Borssele en Egmond aan Zee voor vier uur stilgezet omdat massale vogeltrek boven de Noordzee was voorspeld.

 • De staat van ons water 2022

  Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • Vee verlaagt weerbaarheid kwelders tegen zeespiegelstijging

  Kwelders zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan internationale natuurdoelstellingen. Net als andere kustecosystemen, worden kwelders bedreigd door een versnelde zeespiegelstijging.

 • Klimaatadaptatie: het Achteroeverconcept in het IJsselmeergebied

  De afgelopen winter heeft het in Nederland en omringende landen volop geregend. Veel van dit water is naar onze delta’s gestroomd waar het zoete water zich uiteindelijk met het zoute water van de Noordzee en de Waddenzee mengt. In het IJsselmeergebied liggen echter kansen om het water langer vast te houden.

 • Extra zand voor het strand van Ameland-West

  Van begin mei tot en met augustus 2023 werkt Rijkswaterstaat op het strand aan de westkant van Ameland.